Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Student
You're here: Student > English > Aktualności

Changes in winter semester 2017/18 schedule -3rd and 5th sem

7/12/2017 dsl category: full-time studies part-time studies – afternoon mode part-time studies - weekend mode full-time studies in English information 

1. Delete the courses:

-   International Economics (110611-1338) – dr Honorata Nyga-Łukaszewska (SLLD+SLLA)

-   Deterministyczne modele badań operacyjnych (120140-0283) – dr hab. Tomasz Kuszewski, prof. SGH – exercise No. 101 (SLLD+NLLP)

-   Finanzwirtschaft der Unternehmung (FORUM) (120204-0016) – dr Henryk Bąk (SLLD+NLLP)

-   Foreign Policy of Poland (120421-0726) – dr Katarzyna Pisarska (SLLD)

-   Doktryny polityczne (121050-0426) – dr hab. Joachim Osiński, prof. SGH (SLLD+NLLP)

-   Ekonomia zdrowia (121090-0257) – dr hab. Violetta Korporowicz, prof. SGH (SLLD+NLLP)

-   Methodology of Economics (121201-0544) – dr hab. Aleksander Sulejewicz, prof. SGH (SLLD)

-   Méthodologie économique (121202-0544) – dr hab. Aleksander Sulejewicz, prof. SGH (SLLD)

-   Prawo handlu międzynarodowego (121460-0713) – dr Bartosz Targański (SLLD+NLLP)

-   Dyplomacja XX wieku (130300-0375) – dr hab. Joanna Modrzejewska-Leśniewska, prof. SGH (SLLD+NLLP)

-   Indukowane reguły decyzyjne (132460-0723) – dr Przemysław Szufel – exercise No. 102, 104 and 105 (SLLD+NLLP)

-   Zarządzanie zakładem ubezpieczeń (132570-0710) – dr hab. Adam Śliwiński, prof. SGH (SLLD+NLLP)

-   Warsztaty umiejętności trenerskich (136400-0198) dr Lidia Jabłonowska (SLLD+NLLP)

-  Europäische Integration Deutschlands (FORUM) 136654-1256) – dr hab. Jurgen Wandel, prof. SGH (SLLD)

-   Espana contemporánea: en películas, programas televisivos y prensa espanola (CNJO) (136983-0851) – mgr Anna Zarzycka (SLLD)

-   Unia Europejska i Stany Zjednoczone w WTO (137110-0182) – dr Małgorzata Zajaczkowski (SLLD)

-   Rynek walutowy (137130-0912) – dr Carlos Lenczewski-Martins (SLLD+NLLP)

-   English for Human Resources (VCNJO) (137331-0959) – dr Agata Głogowska-Mikołajczyk (SLLD)

-   Introduction to Poland (138161-1337) – dr Jan Misiun (SLLD)

-   La societe dans le monde contemporain (138302-0900) – mgr Joanna Szegidewicz (SLLD+SLLA)

-   Finanse behawioralne (132150-0058) – dr hab. Krzysztof Borowski, prof. SGH (SLLD+NLLP)

-   Wprowadzenie do instrumentów pochodnych z Excelem (137970-0954) – dr Anna Gutkowska (SLLD+NLLP)

-   Inwestycje rzeczowe i metody ich finansowania (130320-0145) – dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH (SLLD+NLLP)

-   Ekonomia zdrowia (121090-0154) – prof. dr hab. Marek Góra (SLLD+NLLP)

-   Gospodarka regionalna i lokalna (120830-0175) – dr Marek Goleń (SLLD+NLLP)

-   Wstęp do teorii gier (121430-1255) – dr Paweł Folfas – exercise No. 103 (SLLD+NLLP)

-   Bankowość inwestycyjna (132030-0092) – dr Kamil Liberadzki (SLLD+NLLP)

-   Management (FORUM) (110594-1230) – dr Ewa Sońta-Drączkowska (SLLD+NLLP)

-   Projektowanie badań (121560-0444) – dr hab. Jolanta Perek-Białas – exercise No. 109 (SLLD+NLLP)

 

2. Change Lecturer:

-   Techniki negocjacji (121530-0040) (SLLD+NLLP)

-   Negotiation Techniques (121531-0040) (SLLD+SLLA)


SLLD - Full time studies in Polish

SLLA - Full-time studies in English 

NLLP - Part-time studies in afternoon mode​

News Archive