Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Student
Jesteś tu: Student > Polski > Aktualności

1.        Usunięcie przedmiotu/grupy ćwiczeniowej:

-   Islam i muzułmanie w Europie (138280-0184) - dr hab Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH (SLLD+NLLP)

-   Analiza ekonomiczno-finansowa (120030-1138;​ W-10) – dr Paweł Dec (NLLS),

-   Ekonomia matematyczna (120150-0484; W-10, C-100)) – dr hab. Michał Ramsza, prof. SGH (NLLS)

-   Bankowość (121030-0660; W-10) – prof. dr hab. Małgorzata Zaleska (NLLS)

-   Wstęp do teorii gier (121430-1255; W-10, C-100) – dr Paweł Folfas (NLLS)

-   Systemy operacyjne (131000-0491; C-100) – dr Anna Rokicka-Broniatowska (NLLS)

-   Bankowość detaliczna (132020-0091; W-11) – dr Marcin Mikołajczyk (NLLS)

-   Laboratorium z rachunkowości finansowej (132230-0295; C-101) – dr Katarzyna Klimczak – likwidacja grupy nr 101 (NLLS)

-   Analiza i prognozowanie szeregów czasowych z wykorzystaniem narzędzi SAS (136110-0330; C-100) – dr hab. Stanisław Łobejko, prof. SGH (NLLS)

-   Psychologia społeczna (136320-0270; C-100) – dr Anna Kozłowska (NLLS)

-   Wspieranie procesu zarzadzania SAS Visual Analytics (137910-0388; W-10, C-100) – dr Renata Małkowska (NLLS)

-   Kontrola wewnętrzna i audyt (138120-0627; W-10) – dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, prof. SGH (NLLS)

-   Ekonometria finansowa I (222040-1000; W-10) – dr hab. Katarzyna Bień-Barkowska, prof. SGH (NLLS)

-   Makroekonomia II (110470-0159; C-101) – dr hab. Feliks Grądalski, prof. SGH – likwidacja grupy ćwiczeniowej nr 101 (SLLD+NLLP)

-   Badania marketingowe (120110-0395; C-101) – dr Beata Marciniak – likwidacja grupy ćwiczeniowej nr 101 (SLLD+NLLP)

-   Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (120550-0050; C-101) – dr Hanna Bystrzycka – likwidacja grupy ćwiczeniowej nr 101 (SLLD+NLLP)

-   Zarządzanie projektami (120700-1066; C-101) – dr Bartosz Grucza – likwidacja grupy ćwiczeniowej nr 101 (SLLD+NLLP)

-   Ekonometria I (120730-1546; W-10, C-100) – dr Katarzyna Bech-Wysocka (SLLD)

-   International Competitiveness (120861-1032; W-11) – dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH (SLLD+SLLA)

-   Marketing międzynarodowy (120920-0662; W-10, C-100) – dr Anna Zarzycka (SLLD+NLLP)

-   Algebra (121000-0740; C-113) – dr Justyna Winnicka – likwidacja grupy ćwiczeniowej nr 113 (SLLD+NLLP)

-   Banking (121031-0195; C-131) – prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska – likwidacja grupy ćwiczeniowej nr 131 (SLLD+NLLP)

-   Ekonomia behawioralna (121070-1139; W-10) – dr Paweł Pońsko (SLLD)

-   International Project Management (121541-1237; W-13) – dr Michał Schwabe (SLLD+SLLA)

-   Statystyka ekonomiczna (121570-1436; C-103) – dr Marta Marszałek – likwidacja grupy ćwiczeniowej nr 103 (SLLD+NLLP)

-   Makroekonomia III (130020-1126; W-10) – dr hab. Marcin Kolasa, prof. SGH (SLLD)

-   Rozliczenia podatkowe przedsiębiorstw (130780-1109; W-10) – dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH (SLLD+NLLP)

-   Bankowość korporacyjna (132040-0994; C-100) – dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gogol, prof. SGH – likwidacja grupy ćwiczeniowej nr 100 (SLLD+NLLP)

-   Inwestorzy instytucjonalni na rynkach finansowych (132200-1591; W-11) – dr Tomasz Wiśniewski (SLLD+NLLP)

-   Krajowe standardy sprawozdawczości (132220-0235; C-101) – dr Urszula Kierczyńska – likwidacja grupy nr 101 (SLLD+NLLP)

-   Psychologia stosowana (136330-0698; W-10) – dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek, prof. SGH (SLLD+NLLP)

-   Współczesne problemy zanieczyszczenia i ochrony środowiska (136440-0668; W-10) – dr Marek Ziółkowski (SLLD+NLLP)

-   Wstęp do statystyki aktuarialnej (136450-1006; W-10, C-100) – dr hab. Łukasz Delong, prof. SGH (SLLD+NLLP)

-   Wprowadzenie do gospodarki cyfrowej 4.0 (136630-0440; W-10, C-100) – prof. dr hab. Wojciech Paprocki (SLLD+NLLP)

-   La télévision et la radio françaises – source d'informations sur l'actualité économique, sociale et politique en France et dans le monde (CNJO) (136972-0900; C-100) – mgr Joanna Szegidewicz (SLLD+NLLP)

-   Espana contemporánea: en películas, programas televisivos y prensa espanola (CNJO) (136983-0851; C-100) – mgr Anna Zarzycka (SLLD+NLLP)

-   Logistyka w przedsiębiorstwie (137090-0072; W-10; C-100) – dr Marzenna Cichosz (SLLD+NLLP)

-   English for Human Resources (CNJO) (137331-0959; C-100) – dr Agnieszka Głogowska-Mikołajczyk (SLLD+NLLP)

-   Case Study auf Deutsch (CNJO) (137424-0877; C-100) – dr Joanna Popławska (SLLD+SLLA)

-   Etyka i instytucje w globalnej gospodarce - debaty i dialogi akademickie (138290-0100; W-10, C-100) – dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH (SLLD+NLLP)

-   Strategie marketingowe w mediach społecznościowych (235310-0219; C-101) – dr hab. Magdalena Kachniewska, prof. SGH – likwidacja grupy nr 101 (SLLD+NLLP)

-   Polityka gospodarcza i społeczna (110550-0349; W-20) – dr hab. Krzysztof Marczewski (SLLD)

 

2.  Zmiana prowadzącego:

         -  ​Behavioral Finance (132151-1232) - zamiast prof. dr hab. Adama Szyszka poprowadzi dr Szymon Okoń (SLLD)

         - Financial Consulting Project (132781-1232) - zamiast prof. dr hab. Adama Szyszka poprowadzi dr Szymon Okoń (SLLD+SLLA)

3. Zmiany w harmonogramie:

-   Deterministyczne modele badań operacyjnych (120140-0097) – dr Anna Decewicz – połączenie grup ćwiczeniowych nr 111, 112 i 113 (zajęcia, jak dla grupy 112) (SLLD+NLLP)

- Behavioral Finance (132151-1232) - zamiana terminu zajęć (SLLD)

- Financial Consulting Project (132781-1232) - zmiana terminu zajęć (SLLD+SLLA)

- ​Finansowy projekt doradczy (132780-4958) - dr Szymon Okoń - zmiana terminu zajęć (NLLS)


​SLLD - studia stacjonarne w języku polskim 

SLLA - studia stacjonarne w języku angielskim

NLLP - studia niestacjonarne w trybie popołudniowym 

NLLS - studia niestacjonarne w trybie sobotnio-niedzielnym 

Archiwum